Jdi na obsah Jdi na menu
 


arteterapie

31. 1. 2012

                  "Přichází bouřka",studie, pastel, A3

2012_01_8_pastel_studie_prichazi-bourka_a3.jpg

 Dnešní příspěvek je studie, kterou jsem malovala do skicáku. Jmenuje se Přichází bouřka, fascinovaly mě právě bouřkové mraky, které jednou v létě na vycházce v kopcích rychle přicházely a kupily se nám nad hlavami. Naštěstí bouřce jsme utekly a včas dorazily domů...

Malovat mraky vůbec není tak jednoduché, jak jsem si myslela. Doufám, že časem převedu studii do obrazu, a vychytám chyby, které na studii vidím...

Už několikrát jsem v souvislosti s malováním přemýšlela nad tím, jaké má malování vliv na duševní rozvoj člověka, jak je důležité samostatně tvořit a ne pouze život pasivně konzumovat (u televize atd) a v neposlední řadě, že je to skvělá relaxace....díky těmto úvahám jsem si na internetu našla články o arteterapii a připadaly mi tak podnětné, že zde uvádím výběr toho, co jsem se dočetla:


 

"arteterapie": jde o léčbu výtvarným uměním, v užším slova smyslu lze hovořit o užití výtvarných technik při individuální či skupinové práci s klienty. Výtvarnými technikami se zde rozumí především malování a kreslení, práce s koláží, s keramickou hlínou a jinými materiály.

Výtvarný projev je pro člověka - a především pak pro dítě a dospívající mládež - přirozeným prostředkem vyjadřování vlastních pocitů, postojů ke světu i k sobě samým, je to způsob sebepoznávání. Arteterapie s tímto přirozeným projevem člověka umí zacházet tak, že zde výtvarné nadání či nacvičená zručnost ustupují do pozadí a tím důležitým se stává fantazie, dobrodružství zkoušení něčeho nového a především odvaha projevit se. Je-li někdo výtvarně "šikovný" a citlivý, je to samozřejmě fajn, ale není to podmínkou - tvořit může každý, kdo k tomu necítí přímo odpor.

Další důležitou rovinou tvoření výtvarnými prostředky je komunikace. Každý obraz či výtvor z hlíny v sobě nese často důležité sdělení, adresované terapeutům i ostatním členům terapeutické skupiny nebo společenství, v němž tvořivé procesy probíhají.

Důležitou vlastností arteterapie je, že není zaměřená pouze na výsledek, důležité je celé tvoření. To znamená, že člověk se může o sobě něco nového dozvědět nebo něco nového zažít už od chvíle, kdy vezme do ruky štětec či keramickou hlínu.

Léčebný potenciál je již v samotném procesu vytváření výtvarného díla. Tak například tím, že se člověk dostává do situace, se kterou si může jen těžko poradit pomocí zaběhaných stereotypů, snaží se objevit v sobě pro něho do této doby nové schopnosti i tuto situaci zvládnout. Taková zkušenost je velmi důležitá, pomáhá nám rozšiřovat vlastní repertoár způsobů řešení problémů a stáváme se tak pružnějšími.

arteterapii může vyzkoušet každý, kdo z jakéhokoliv důvodu touží po sebepoznávání a má k výtvarné tvorbě kladný vztah. Navíc, léčení duše neznamená jen snahu vytáhnout ji z nějakého velkého problému, nějaké nemoci, ale spíše jí pomoci narovnat křídla a vzlétnout.

v arteterapii nejde především o to zlepšovat svůj výtvarný projev nebo podat nějaký výkon, který bude pak známkován. Výtvarné dílo je tu hlavně prostředkem sebevyjádření, ze kterého bude mít jeho autor radost a něco se o sobě dozví. Když se toto podaří, vůbec to není málo.


 

 

Náhledy fotografií ze složky Příroda